top of page

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

บริษัท แมงโก้ เทคโนโลยี จำกัด ยุติการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่สำรอง และรับฝากสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่สำรอง และเลิกจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่สำรองตั้งแต่เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เนื่องจากสินค้าบาง รุ่น/ยี่ห้อ/แบรนด์ มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำให้ไม่สามารถจัดจำหน่ายสินค้าได้

สินค้าเก่าที่ลูกค้าลงทะเบียนรับประกันไว้ยังสามารถรับประกันได้อยู่ตามปกติ สำหรับสินค้าที่มีสติ๊กเกอร์เอแมงโก้จำหน่ายอยู่ตามท้องตลาด ยังสามารถลงทะเบียนรับประกันได้ตามปกติ อาจจะมีสินค้าที่เกี่ยวข้อกับแบตเตอรี่สำรองหลงเหลืออยู่กับตัวแทนจำหน่าย ก็สามารถลงทะเบียนรับประกันได้ปกติ

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่สำรอง รุ่น/ยี่ห้อ/แบรนด์ ที่ทางบริษัทเคยนำเข้าและเคยมีสติ๊กเกอร์เอแมงโก้มาก่อน ทางบริษัทไม่ได้เป็นคนนำเข้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอแจ้งมา ณ ที่นี่

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แมงโก้ เทคโนโลยี จำกัด

Anchor 1
วิธีตรวจสอบสติกเกอร์ขูดของ Mango Technology
1. มีรอยปะตัด
2. แถบฟอยล์สีเงิน เนื้อเดียวเหมือนแบงค์ธนาบัตร
3. เนื้อสติกเกอร์มันๆ เอานิ้วถูจะรู้สึกฝืดหน่อย ๆ
4 .แถบขูด ต้องไม่มีรอยขีดข่วน

ถาม-ตอบ  "สติ๊กเกอร์เอแมงโก้"

ทำไมต้องลงทะเบียนรับประกันสติ๊กเกอร์เอแมงโก้?

- เพื่อให้สินค้าและบริการของลูกค้าได้รับการคุ้มครองตลอดอายุของประกันสินค้า

ถ้าไม่ลงทะเบียนสติ๊กเกอร์จะเป็นอะไรไหม?

- หากลูกค้าไม่นำสติ๊กเกอร์มาลงทะเบียน จะไม่ได้รับสิทธิประกันสินค้า ทุกกรณี

 

ลงเบียนสติ๊กเกอร์ตอนไหน?

- ให้นำสติ๊กเกอร์มาลงทะเบียนหลังการสั่งซื้อสินค้าไม่เกิน 15 วันจากใบสั่งซื้อ มิฉะนั้นประกันสติ๊กเกอร์ถือเป็นโมฆะ

 

สติ๊กเกอร์สามารถเช็คซ้ำได้ไหม?

- สติ๊กเกอร์สามารถเช็คซ้ำได้ หากลูกค้ากรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลลูกค้าจะขึ้นตามหมายเลขของสติ๊กเกอร์เอแมงโก้ของลูกค้าเอง

วิธีการลงทะเีบยนรับประกันสินค้ากับสติ๊กเกอร์เอแมงโก้ : คลิ๊ก

หมายเหตุ

  -   หากกรอกรหัสแล้วกด Enter ระบบจะรีหน้าใหม่ กรุณากดที่ปุ่ม "ค้นหา" โดยตรง

  -   หากไม่มีเลขสั่งซื้อให้ใส่เป็นชื่อร้านที่ซื้อมาเช่น "ร้านเอแมงโก้" เป็นต้น

  -   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ที่สามารถติดต่อกลับได้

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันและการเคลมสินค้า

ระยะเวลาการประกัน
ทางบริษัทรับประกันสินค้าทุกชิ้นที่มีสติ๊กเกอร์ aManGo ระยะเวลารับประกันสินค้า 1 ปี หรือตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดสินค้านั้น ๆ
ไม่รับประกันของแถมในกล่อง
รับประกันเฉพาะตัวสินค้า
อาทิเช่น สายชาร์จที่แถมในกล่อง
พาวเวอร์แบงค์, ลำโพง ฯลฯ
หลักฐานการประกัน
สินค้าทุกชิ้นต้องเคลมพร้อมกล่อง
เท่านั้นลูกค้าต้องแสดงหลักฐานดังนี้
สติ๊กเกอร์เอแมงโก้
(Sticker aManGo)
หรือเลขซีเรียล 16 หลักจากสติ๊กเกอร์
ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
สินค้าพร้อมกล่องสภาพสมบูรณ์
ที่มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่
ประกันสินค้า
รับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีีและความเสียหายที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น
สินค้านอกเหนือจากการประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการคัดแปลงที่ไม่เหมาะสม และความผิดพลาด หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่นไปจาก ขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเคลมทุกกรณี

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 7 วัน

1. ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของที่มีสติ๊กเกอร์เอแมงโก้ (Sticker aMango) ติดอยู่จะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2. สินค้าต้องมีกล่องบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ในกล่องให้ครบ ตามที่ได้สั่งซื้อสินค้าให้ครบ
3. บริษัทหรือทางตัวแทนผู้จัดจำหน่ายขอปฏิเสธหากการรับประกัน หากสินค้ามีอุปกรณ์ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
4. บริษัทหรือทางตัวแทนผู้จัดจำหน่ายขอปฏิเสธหากการรับประกัน หากความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการคัดแปลงที่ไม่เหมาะสม และความผิดพลาด หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่นไปจาก ขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

5. ทางบริษัท แมงโก้ เทคโนโลยี จำกัดยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ ตามเงี่อนไขที่กำหนด โดยสามารถอ้างอิงจาก สติ๊กเกอร์เอแมงโก้ (Sticker aMango) รับประกันบนกล่อง 

 

เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป 

ทางบริษัทรับประกันสินค้าทุกชิ้นที่มีสติ๊กเกอร์ aManGo ระยะเวลารับประกันสินค้า 1 เดือน หรือตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดสินค้านั้น ๆ

1) สินค้าที่ต้องมีสติ๊กเกอร์ aManGo และขูดรหัสลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.mangotechnology.net ภายใน15วันหลังได้รับสินค้า หากเกินถือว่าหมดประกัน

2) บริษัท แมงโก้ เทคโนโลยี จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าภายใน 1 เดือน จากลูกค้าได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ครบพร้อมกล่อง

3) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของที่มีสติ๊กเกอร์เอแมงโก้ (Sticker aMango) ติดอยู่จะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
4) ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือเลขรหัสที่อยู่ในสติกเกอร์ หรือสติ๊กเกอร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ 
5) บริษัท แมงโก้ เทคโนโลยี จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
6) เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีสติ๊กเกอร์เอแมงโก้ (Sticker aMango) จำหน่ายโดย บริษัท แมงโก้ เทคโนโลยี จำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท แมงโก้ เทคโนโลยี จำกัด เท่านั้น
7) การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกัน จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (international warranty ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าชิ้นนี้)


เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

1) สินค้าไม่มีสติ๊กเกอร์เอแมงโก้ (Stick aManGo) รับประกัน กล่องบรรจุสินค้า หรือชํารุดจนไม่สามารถระบุได้

2) ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการคัดแปลงที่ไม่เหมาะสม และความผิดพลาด หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่นไปจาก ขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

3) การประกันนี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น เช่น connector, สาย Micro USB, และความบกพร่องของ LED ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ์
4) อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์ หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯกำหนด
5) การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ
6) รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
7) การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
8) ส่วนประกอบใด ๆ ซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัท แมงโก้ เทคโนโลยี จำกัด หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใด ๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัท แมงโก้ เทคโนโลยี จำกัด และ/หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง
9) หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, หรือทำลาย และใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณี ใดๆ

10) หากเกินระยะเวลาที่กาหนดทางบริษัทฯจะถือว่าเกิดจากการใช้งานของลูกค้า และไม่สามารถรับเคลม หรือรับเคลมตามเงือนไขที่ทางบริษัทฯกำหนดเท่านั้นลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับประกันสินค้าได้ที่ anti-false query บนหน้าเว็บไซต์

bottom of page