ที่มาและเหตุผลในการทำ

          SMA Value Chain ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศของการทำงานที่มีต้นทุนตัวกลางทางกระบวนการสูงทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ปัจจัยปัญหาแรกที่สามารถพบได้คือประเทศไทยยังขาดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเป็นโครงข่ายประสานงานกลาง ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องพึ่งพาโครงสร้างตัวกลางผ่านระบบกลุ่มทุน ซึ่งจะเข้ามาหาผลประโยชน์จาก ค่าธรรมเนียม (fee) และค่าตัวกลาง (Exchange) ค่อนข้างสูง จึงเป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอีกหนึ่งปัญหาที่ส่งผลให้บล็อกเชนยังไม่ได้รับการใช้อย่างแพร่หลาย คือ การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการซื้อขาย ทำการเกิดการใช้งานไม่ตรงวัตถุประสงค์ ทำให้คนที่สามารถเข้าถึงบล็อกเชนมีพื้นฐาน และองค์ความรู้ความเข้าใจที่เปลี่ยนไป SMA Value Chain จึงได้ริเริ่มโครงข่ายบล็อกเชนที่พัฒนาขึ้นโดย บริษัท เอสเอ็มเอคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมุ่งหมายที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับภาคเกษตรกรรมและธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อให้ชุมชนและองค์กรที่เป็นพันธมิตรนั้นสามารถรัน Validator Node เพื่อตรวจสอบธุรกรรมและสร้างกิจกการบนบล็อกเชนโดยโครงข่าย SMA Value Chain และมีเป้าหมายเพื่อยกระดับตัวกลางการทำธุรกรรมให้อยู่ในความเหมาะสมของกิจกรรม พร้อมทั้งรักษาสมดุลให้เกิดในห่วงโซ่นี้ เพื่อให้ธุรกรรมมีทั้งความเหมาะสมและประสิทธิภาพสูง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโปรเจกต์ต่างๆบนโครงข่าย SMA Value Chain

ข้อมูลเกี่ยวกับ  

SMA Token Coin

      SMA Token Coin ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็น โทเคนดิจิทัล เพื่อการใช้ประโยชน์  (Utility Token) ที่สามารถใช้ประโยชน์ และใช้สิทธิ์ได้ทันทีที่เกิดการแลกเปลี่ยน ผู้ถือ SMA Token Coin สามารถแลกเปลี่ยนรับประโยชน์ในการเข้าถึงในรูปแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้ตามที่ Content Provider จะเป็นผู้กำหนดโดยกระบวนการในการใช้สิทธิต่างๆได้ในทันที ด้วยการใช้สิทธิแลกผ่าน Integrated Content Platform ภายใต้ชื่อ SMA Token Coin …Application ซึ่งจะดำเนินการผ่านระบบที่ทาง SMA CORPORATION CO.,LTD. สร้างและดูแลรับผิดชอบ

ระบบนิเวศ SMA Value Chain และกรณีตัวอย่าง

           มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้กลุ่มคนทั่วไป ตั้งแต่ธุรกิจชุมชนไปจนถึงองค์กร สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนได้อย่างทั่วถึง โดยในกระบวนการใช้ Cryptocurrency เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม Cryptocurrency จะเป็นตัวแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ในระบบนิเวศ ที่เรียกว่าระบบ….Value…Chain ซึ่งประกอบด้วย ห่วงโซ่คุณค่าดังนี้ ฝ่าย Primary Activities  โดย 1. Inbound Logistics 2. Operations 3. Outbound Logistics 4. Marketing and Sales 5. Services  และฝ่าย Support Activities โดย 1. Firm Infrastructure

2. Human Resource Management 3. Technology Development 4. Procurement โดย SMA Token Coin  เป็นสื่อกลางในการติดต่อระบบนิเวศ Value Chain ให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในโครงข่าย และผลักดันให้เกิด Value Chain Management

   

          SMA Token Coin อยู่ในระหว่างการติดต่อธุรกิจชุมชนไปจนถึงองค์กรเพื่อชักชวนให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่าย ในขณะเดียวกันก็มีการทำระบบแพลตฟอร์ม เช่น smadropship.com และ Khaydi.com ที่สามารถเชื่อมต่อพาร์ตเนอร์ระบบต่างนานาชาติโดย API เช่น Shopee Lazada และขนส่งทุกเจ้าในประเทศไทยที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดการใช้งานไปสู่ระดับประเทศ

อรรถประโยชน์ของเหรียญ

  SMA Token Coin (SMA) คือเหรียญโครงข่าย SMA Value Chain (ขับเขื่อนโดย KUB บนโครงข่าย Bitkub Chain)นอกจากนี้เหรียญ SMA ยังมีอรรถประโยชน์อื่น ๆ ดังต่อไปนี้

การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการจากพันธมิตรของ            SMA CORPORATION

         พันธมิตรของ SMACORPORATION และร้านค้าทั่วไปสามารถเลือกรับเหรียญ….SMA เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการในระบบแพลตฟอร์มของโครงข่าย อย่างไรก็ดี เหรียญSMA นั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเงิน แต่เหล่าพันธมิตรและร้านค้าทั่วไปสามารถเลือกที่จะรับเหรียญ SMA เพื่อใช้ได้ตามความเหมาะสมผู้ใช้งาน