บริษัท มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กระบวนการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาสินค้า และเครือข่ายที่มีคุณภาพ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และทั่วถึงเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้วยความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน และพัฒนาไปอีกขั้นเมื่อยกระดับไปเป็น บริษัท เอสเอ็มเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้าน eCommerce Socail Online Marketing Fullfilmant และ Logistic จัดทำระบบ พร้อมพัฒนาระบบที่และสามารถเชื่อมต่อระบบกับเว็บไซต์ Marketplace 
 

ประวัติ

จุดเริ่มต้นของเกิดขึ้นมาจาก... ความรัก และความสนใจ "การขายสินค้า และการใช้เทคโนโลยีออนไลน์เข้ามาช่วยสนับสนุน" "รัก" และ "สนใจ" ที่จะศึกษา ค้นคว้า จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญด้าน "การค้าขายสินค้า" "รัก" และ "สนใจ" ที่จะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยู่ มาทำระบบขาย "e-commerce "รัก" ในการ "แบ่งปันวิธีการค้าขาย" ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ บนพื้นฐานของการ "ให้" มากกว่า..."ผลกำไร" และเชื่อว่า... ถ้าเรารัก และตั้งใจที่จำทำอะไรแล้ว สิ่งเหล่านั้นจะเป็นจริง และประสบผลสำเร็จในที่สุด จนได้จัดตั้ง เอสเอ็มเอคอร์ปอเรชั่น จำกัด จนประสบความสำเร็จในด้านการคิดค้นแพลตฟอร์มดรอปชิปโดยใช้รูปบบ B2B2C สร้างระบบ smadropship ขึ้นมา ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนกิจการไปเป็นไปเป็นคอร์ปอเรท ในนาม บริษัท เอสเอ็มเอคอร์ปอเรชั่น เพื่อเพิ่มศักยภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งในรูบแบบการจัดการบริหารแบบองค์กร 

Vision

“เป็นผู้นำด้านการค้าขายออนไลน์ และพัฒนา Platform คนไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทยยกระดับสังคมไทยเพื่อความเท่าเทียม”

Mission 

 

1.เป็นผู้นำด้านการค้าขายออนไลน์ด้วย Platform ของคนไทย

2.เพิ่มความสามารถของสินค้าพื้นบ้านไทยให้สามารถค้าขายไปได้ทั่วประเทศไทย

3.เป็น Platform  ซื้อขายออนไลน์สินค้าที่สะดวกสำหรับคนไทย และเชื่อมต่อได้ทุกระบบของประเทศไทย

4.นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขยายการลงทุนและทำให้ธุรกิจมั่นคง

Object วัตถุประสงค์

​      บริษัท เอสเอ็มเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กระบวนการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาสินค้า และเครือข่ายที่มีคุณภาพ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และทั่วถึงเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้วยความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน และพัฒนาไปอีกขั้นเมื่อยกระดับไปเป็น บริษัท เอสเอ็มเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้าน eCommerce Socail Online Marketing Fullfilmant และ Logistic จัดทำระบบ พร้อมพัฒนาระบบที่และสามารถเชื่อมต่อระบบกับเว็บไซต์ Marketplace 

1. ระบบอีคอมเมิร์ซของขายดิ (KHAYDI Merchant System: TJMS)

เทคโนโลยีและแพลทฟอร์ม (Platform) การทำให้การค้าสามารถค้าขายผ่านทางออนไลน์ได้ โดยเป็นระบบที่ใช้งานได้ง่ายมาก ๆ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายได้ โดยเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทยมากกว่า 12 ปี ทำให้เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้ผู้ประกอบการสามารถขยายธุรกิจของตนไปได้ทั่วโลกหรือแม้แต่ AEC

2. ระบบการเชื่อมต่อหลายผู้ให้บริการแบบตัวแทนจำหน่าย (STOCK MANAGER ADVANCE DROPSHIPPING : SMADROPSHIP)

แพลตฟอร์มระบบจัดการบริหารสินค้า ต้นทุน การเงิน คลังสินค้า พร้อมระบบจัดการตัวแทน Dropship แบบครบวงจร

3. การตลาดออนไลน์และที่ปรึกษาส่วนตัว (Online Marketing and Consultant)

มีการทำการตลาดออนไลน์อย่างเต็มที่เพื่อทำให้คนเข้ามายังธุรกิจของผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์หลากรูปแบบ เช่นSupplier sourcing หรือการสรรหา คัดเลือก supplier เพื่อให้ทำงานในลักษณะต่าง ๆ เช่น โรงงงาน งานออกแบบ งานผลิต งานบริการด้านข้อมูลเฉพาะ หรืองานด้านอื่น ๆ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งด้านคุณภาพ ราคา และการจัดส่ง และ ปรึกษาส่วนตัว (E-Commerce Consultant) ที่จะคอยให้คำแนะนำในการทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการสามารถประสบความสำเร็จได้

4. ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ (Knowledge)

มีการเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง อบรมและสัมมนาในด้านการเริ่มต้นการทำธุรกิจออนไลน์, การตลาดเพิ่มยอดคนเข้าสู่เว็บไซต์, การเพิ่มยอดขายอย่างรวดเร็ว, การถ่ายภาพและจัดการสินค้าทางออนไลน์ และอีกมากมายหลากหลายหลักสูตรที่เตรียมไว้ ผ่านทาง Ademy University สถาบันให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

กลยุทธ์หลัก คือการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย (Thai Merchant) ในขณะที่ต้องสร้างความสะดวกและความเชื่อมั่นในการขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ซื้อบน Platform ต่าง ๆ ไปในเวลาเดียวกัน ฉะนั้น เราจะฝึกฝนผู้ขายให้เป็นมืออาชีพ และให้ความสะดวกแก่ผู้ซื้อ เพื่อให้ระบบนิเวศของอีคอมเมิร์ซเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด