ฝึกงาน aManGo.png
aMango-Technologys001.png
บริษัท เอสเอ็มเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

corporation

      บริษัท มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กระบวนการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาสินค้า และเครือข่ายที่มีคุณภาพ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และทั่วถึงเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้วยความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน และพัฒนาไปอีกขั้นเมื่อยกระดับไปเป็น บริษัท เอสเอ็มเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้าน eCommerce Socail Online Marketing Fullfilmant และ Logistic จัดทำระบบ พร้อมพัฒนาระบบที่และสามารถเชื่อมต่อระบบกับเว็บไซต์ Marketplace 
 

เยี่ยมชมการทำงานของเรา Visit for Working

1/2

บุคคลากรที่มีคุณภาพ

บุคคลากรที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการทำงาน การให้บริการที่ดี เราพร้อมพัฒนาต่อไปให้ดีที่สุด

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (1).jpg

กว่าจะเป็นสินค้า

เรามีโรงงานที่มีมาตราฐาน ตั้งอยู่ในประเทศจีน เรามีกำลังผลิตที่พร้อมกับความต้องการของผู้บริโภค

008.jpg

ความสุข

ความสุขของคู่ค้าและลูกค้าของเรา คือการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบของเรา

ก้าวหน้า มุ่งมั่นและพัฒนา

เรามีความพร้อมที่จะพัฒนา สร้างผลงานที่ดีให้กับลูกค้าและผู้ร่วมธุรกิจของเรา เพื่อให้ได้งานที่ดี ได้รับความไว้วางใจ

20171125_๑๗๑๒๒๑_0006.jpg

มั่นใจในประสิทธิภาพของเรา

เราให้ความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าและลูกค้า เราบริการดั่งบริการตนเอง

20170929_๑๗๐๙๒๙_0014.jpg
20170929_๑๗๐๙๒๙_0017.jpg

ประวัติ

จุดเริ่มต้นของเกิดขึ้นมาจาก... ความรัก และความสนใจ "การขายสินค้า และการใช้เทคโนโลยีออนไลน์เข้ามาช่วยสนับสนุน" "รัก" และ "สนใจ" ที่จะศึกษา ค้นคว้า จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญด้าน "การค้าขายสินค้า" "รัก" และ "สนใจ" ที่จะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยู่ มาทำระบบขาย "e-commerce "รัก" ในการ "แบ่งปันวิธีการค้าขาย" ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ บนพื้นฐานของการ "ให้" มากกว่า..."ผลกำไร" และเชื่อว่า... ถ้าเรารัก และตั้งใจที่จำทำอะไรแล้ว สิ่งเหล่านั้นจะเป็นจริง และประสบผลสำเร็จในที่สุด จนได้จัดตั้ง บริษัท แมงโก้ เทคโนโลยี จำกัด จนประสบความสำเร็จในด้านการคิดค้นแพลตฟอร์มดรอปชิปโดยใช้รูปบบ B2B2C สร้างระบบ smadropship ขึ้นมา ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนกิจการไปเป็นไปเป็นคอร์ปอเรท ในนาม บริษัท เอสเอ็มเอคอร์ปอเรชั่น เพื่อเพิ่มศักยภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งในรูบแบบการจัดการบริหารแบบองค์กร 

Vision

“เป็นผู้นำด้านการค้าขายออนไลน์ และพัฒนา Platform คนไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทยยกระดับสังคมไทยเพื่อความเท่าเทียม”

Mission 

 

1.เป็นผู้นำด้านการค้าขายออนไลน์ด้วย Platform ของคนไทย

2.เพิ่มความสามารถของสินค้าพื้นบ้านไทยให้สามารถค้าขายไปได้ทั่วประเทศไทย

3.เป็น Platform  ซื้อขายออนไลน์สินค้าที่สะดวกสำหรับคนไทย และเชื่อมต่อได้ทุกระบบของประเทศไทย

4.นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขยายการลงทุนและทำให้ธุรกิจมั่นคง

Object วัตถุประสงค์

​      บริษัท แมงโก้ เทคโนโลยี มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กระบวนการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาสินค้า และเครือข่ายที่มีคุณภาพ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และทั่วถึงเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้วยความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน และพัฒนาไปอีกขั้นเมื่อยกระดับไปเป็น บริษัท เอสเอ็มเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้าน eCommerce Socail Online Marketing Fullfilmant และ Logistic จัดทำระบบ พร้อมพัฒนาระบบที่และสามารถเชื่อมต่อระบบกับเว็บไซต์ Marketplace 

1. ระบบอีคอมเมิร์ซของขายดิ (KHAYDI Merchant System: TJMS)

เทคโนโลยีและแพลทฟอร์ม (Platform) การทำให้การค้าสามารถค้าขายผ่านทางออนไลน์ได้ โดยเป็นระบบที่ใช้งานได้ง่ายมาก ๆ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายได้ โดยเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทยมากกว่า 12 ปี ทำให้เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้ผู้ประกอบการสามารถขยายธุรกิจของตนไปได้ทั่วโลกหรือแม้แต่ AEC

2. ระบบการเชื่อมต่อหลายผู้ให้บริการแบบตัวแทนจำหน่าย (STOCK MANAGER ADVANCE DROPSHIPPING : SMADROPSHIP)

แพลตฟอร์มระบบจัดการบริหารสินค้า ต้นทุน การเงิน คลังสินค้า พร้อมระบบจัดการตัวแทน Dropship แบบครบวงจร

3. การตลาดออนไลน์และที่ปรึกษาส่วนตัว (Online Marketing and Consultant)

มีการทำการตลาดออนไลน์อย่างเต็มที่เพื่อทำให้คนเข้ามายังธุรกิจของผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์หลากรูปแบบ เช่นSupplier sourcing หรือการสรรหา คัดเลือก supplier เพื่อให้ทำงานในลักษณะต่าง ๆ เช่น โรงงงาน งานออกแบบ งานผลิต งานบริการด้านข้อมูลเฉพาะ หรืองานด้านอื่น ๆ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งด้านคุณภาพ ราคา และการจัดส่ง และ ปรึกษาส่วนตัว (E-Commerce Consultant) ที่จะคอยให้คำแนะนำในการทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการสามารถประสบความสำเร็จได้

4. ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ (Knowledge)

มีการเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง อบรมและสัมมนาในด้านการเริ่มต้นการทำธุรกิจออนไลน์, การตลาดเพิ่มยอดคนเข้าสู่เว็บไซต์, การเพิ่มยอดขายอย่างรวดเร็ว, การถ่ายภาพและจัดการสินค้าทางออนไลน์ และอีกมากมายหลากหลายหลักสูตรที่เตรียมไว้ ผ่านทาง Ademy University สถาบันให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

กลยุทธ์หลัก คือการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย (Thai Merchant) ในขณะที่ต้องสร้างความสะดวกและความเชื่อมั่นในการขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ซื้อบน Platform ต่าง ๆ ไปในเวลาเดียวกัน ฉะนั้น เราจะฝึกฝนผู้ขายให้เป็นมืออาชีพ และให้ความสะดวกแก่ผู้ซื้อ เพื่อให้ระบบนิเวศของอีคอมเมิร์ซเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด