ปก.png

      SMA

TOKEN COIN

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ.png

SMA

TOKEN COIN

SMA
VALUE CHAIN

อธิบายทางเทคนิค
smadropship_com-logo (1).webp

     สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการสร้างโครงข่ายการทำงานบนอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ ซึ่งเป็นยุคที่ทรัพย์สินที่มีมูลค่าได้ถูกแปรรูปมาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น SMA Value Chain จึงมุ่งหวังที่จะเป็นโครงข่ายของประเทศในรูปแบบอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ ที่จะทำให้การส่งต่อมูลค่าผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยโปร่งใส และสะดวกมากขึ้นบนโครงข่ายแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Network) โดย SMA Value Chain

ระบบเศรษฐกิจที่ เกี่ยวข้องกับเหรียญ

 • Tokenomic Overview ภาพรวมเชิงเศรษฐศาสตร์

 • ชื่อเหรียญ : SMA Token Coin

 • ตัวย่อและชื่อหน่วยนับ : SMA

 • จำนวนเหรียญทั้งหมด = 1,000,000,000 SMA

 • จำนวนเหรียญหมุนเวียนในระบบในระยะแรกเริ่ม = 200,000,000 SMA

ระบบเศรษฐกิจที่ เกี่ยวข้องกับเหรียญ

             เหรียญ SMA จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ล้าน SMA จะถูกใช้ในกิจกรรมสนับสนุนเป็นจำนวน 100 ล้าน SMA ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ SMA ValueChain ที่ต้องการยกระดับตัวกลางให้คิดค่าธรรมเนียมธุรกรรรมด้วยความเมาะสม เพื่อกระตุ้นให้เกิดราคาที่สมเหตุสมผล และด้วยเหตุผลข้างต้น ส่งผลให้สัดส่วนการแจกจ่ายเหรียญถูกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้รายละเอียดเบื้องต้นจะถูกดำเนินการแจ้งต่อสาธารณะให้ทราบขั้นต่ำ 7 วันล่วงหน้าก่อนการดำเนินการใช้ในกิจกรรมสนับสนุน

ระบบเศรษฐกิจของ SMA Value Chain

          ระบบเศรษฐกิจของ SMA Value Chain ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งมีแพลตฟอร์มโครงสร้างต่างๆ ให้ทำงานร่วมกันอย่างง่ายดายและมุ่งเน้นที่จะรักษาความสมบูรณ์แบบของโครงค่ายการเชื่อมโยงการใช้งานของฟังก์ชันต่างๆ ของ SMA Value chain อย่างเป็นระบบ

การกระจายเหรียญ

Percentage

SMA Supply

Release Schedule

Firm Infrastructure

10%

Human Resource Management

15%

Technology Development 

5%

Procurement 

10%

Inbound Logistics

10%

Operations

10%

Outbound Logistics

10%

Marketing and Sales

20%

Services

10%

100,000,000

 ปล่อยเหรียญ ICO ให้นักลงทุนSMAINVESTOR

150,000,000

แจกเหรียญให้นักพัฒนา
content, developer  Graphic SMADESIGN

50,000,000

100,000,000

 Transactionของระบบ     SMADEVELOPER

ระดมทุน จัดซื้อสินค้า
SMAFINANCIAL

100,000,000

100,000,000

ออกแบบผลิตภัณฑ์ และ รีแพ็คเกจ SMAOPERATION

100,000,000

200,000,000

100,000,000

Total

100%

1,000,000,000

เชื่อมต่อโรงงานผลิตสินค้า
SMASUPPLYER

โกดังสินค้า ,Fulfillment

 และขนส่ง SMAFULFILLMENT

ระบบแพลตฟอร์ม SMADROPSHIP KHAYDI SMAMARKETPLACE

ระบบรับประกันสินค้า ขยะรีไซเคิล และ

ประกันชีวิต SMA Healthcare

การกระจายเหรียญ

คือ โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร การบริหารจัดการขององค์กร การทำงานของแผนต่างๆ ภายในองค์กร เช่น ฝ่ายกุลยุทธ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกฎหมาย เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

FIRM LNFRASTRUCTURE

      คือ การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน และการดูแลพนักงานที่บริษัทมีอยู่ภายในบริษัทอีกด้วย โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องเข้ามาดูและในส่วนของการผลิตคอนเทนต์ และสร้างงานศิลปะในการสร้างข้อมูลในการสื่อสารรวมทั้งต้องพัฒนาเทคโนยีไปพร้อมๆกัน และต้องให้คนที่มีส่วนรับพัฒนาตนเองอย่างมีคุณค่าและให้เกิดความพอใจต้อตนเองแบบสมบุรณ์

HUMAN RESOURCE             MANAGEMENT

     คือ เทคโนโลยีคือสิ่งที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไปอีกขั้นเนื่องจากสามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ลดกระบวนการทำงานแบบแมนนวล และยังลดต้นทุนในการผลิตสินค้าอีกด้วย เช่น การทำงานบน แพลตฟอร์ม คืออีกหนึ่งวิธีลดต้นทุนแทนการใช้ทำงานด้วpตนเอง ทำให้ลดเวลาลดค่าใช้จ่ายได้

TECHNOLOGY DEVELOPMENT

การกระจายเหรียญ

       คือ กระบวนการในการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุที่ดีจากซัพพลายเออร์ที่ไว้วางใจได้ ซึ่งเป้าหมายของธุรกิจต้องการสรรหาสิ่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้เกิดทั้งผู้ให้และผู้รับ

PROCUREMENT

     คือ โลจิสติกส์ขาเข้าเรียกง่ายๆ ว่า Input นั่นเองซึ่งคือ กระบวนการในการจัดซื้อ จัดหาการขนส่ง รับวัตถุดิบหรือวัสดุมาจากซัพพลายเออร์ รวมไปถึงการเก็บรักษา ควบคุม และตรวจสอบสต็อคสินค้าในโรงงานก่อนที่จะนำมาใช้ในแพลตฟอร์มต่อไป

INBOUND LOGISTICS

    คือ การผลิต คือขั้นตอนในการทำ Input ให้ออกมาเป็นสินค้า หรือบริการ ซึ่งบริษัทควรจะมีวิธีในการควบคุมการผลิต และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า

OPERATIONS

การกระจายเหรียญ

      คือโลจิสติกส์ขาออกเรียกง่ายๆ ว่า Output ของการผลิต ซึ่งหมายถึงการการส่งมอบผลิตภัณฑ์จากสายการผลิตไปยังโกดังสำหรับจัดเก็บ หรือไปยังช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งขั้นตอนนี้จะรวมไปถึงการรวบรวมและจัดเก็บสินค้า การบริการลูกค้าที่ดี และการกระจายสินค้าด้วยการขนส่งที่ตรงต่อเวลาและมีสินค้าเสียหายน้อยที่สุด

OUTBOUND LOGISTICS

     คือ การตลาด และการขาย นำเสนอสินค้า และบริการของบริษัทไปยังกลุ่มเป้าหมายในตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท กลยุทธ์ทางการตลาดและการขายที่ดีจะเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนนี้

MARETING AND SALES

      คือ ขั้นตอนในการดูแลและบริการลูกค้าหลังจากที่ขายสินค้าได้แล้ว เช่น สอนการใช้สินค้าให้กับลูกค้า การรับประกันสินค้า รับคืนของหรือเปลี่ยนสินค้า และบริการซ่อมแซม การรับคืนขยะรีโซเคิล การดูแลด้านประกันชีวิต เป็นต้น

SERVICES

อธิบายภาพรวม

   การผสานเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ากับวิทยาการเข้ารหัสได้เปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจอันไร้ขีดจำกัดในยุคดิจิทัลการเปลี่ยนสินทรัพย์ให้อยู่รูปแบบของโทเคน การตัดคนกลางออกจากกระบวนการ การเพิ่มสภาพคล่องให้กับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์สภาพคล่อง การบันทึกข้อมูลที่ไม่สามารถถูกแก้ไขได้ ความสามารถในการถูกตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส ทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติที่เทคโนโลยีบล็อกเชนและระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Finance) ที่มอบให้กิจกรรมโครงข่าย อย่างไรก็ตามคนทั่วไปกลับมีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้พวกเขาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนได้อย่างทั่วถึง
 
  บริษัทเอสเอ็มเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ได้พัฒนา SMA Value Chain ขึ้นมาเพื่อลดกำแพงทางกิจกรรมต่างๆ โดย SMA Value Chain จะเป็นโครงข่ายแลกเปลี่ยนบล็อกเชนมีเป้าหมายในการเป็นตัวกลางให้ผู้ประกอบการทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีความเหมาะสมและสามารถรองรับจำนวนกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาสร้างสรรค์สินค้าในภาคครัวเรือนแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Applications) และสนับสนุนให้สินค้าชุมชนเหล่านี้สามารถทำงานบน SMA Value Chain ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมตัวกลางในของการดำเนินการเพื่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นธรรม
 
  เอกสาร Whitepaper ฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของโครงข่าย SMA Value Chain รวมถึงอธิบายสถานะในปัจจุบันและแผนดำเนินการในอนาคตเกี่ยวกับระบบนิเวศของ SMA Value Chain ที่มี SMA Token Coin เป็นสกุลคริปโตกลางของโครงข่าย ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนมูลค่าอย่างราบรื่นระหว่างผู้ใช้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวกลาง เอกสารฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้อ่านว่าบุคคลที่ต้องการมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มของบริษัท เอสเอ็มเอคอร์ปอเรชั่นจำกัด ได้นำ SMA Value Chain เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับเหล่าบุคคลทั่วไปทั้งชุมชนเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ได้นำความสามารถและสินค้าเข้ามาแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นระบบ

SMA VALUE CHAIN

Procurement
100ล้าน 10%
Human Resource
  Managemant
Procurement
Inbound Logistics
Technology Development
Human Resource       Managemant
150ล้าน 15%
Technology Development
      50ล้าน 5%
Inbound Logistics
100ล้าน 10%
Outbound Logistics
100ล้าน 10%
Marketing and sales
200ล้าน 20%
Firm infructure
100ล้าน 10%
Operations 
100ล้าน 10%
Firm infructure
Sevice
Marketing and sales
Outbound Logistics
Operations 
Sevice
100ล้าน 10%
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • TikTok

บริษัท เอสเอ็มเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ระบบตัวแทน https://smadropship.com/